Nowy wzór wniosku o świadczenie za zakwaterowanie uchodźców

Od 2 marca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terenie ich kraju. Zmiany w formularzu wynikają z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, mającej na celu wydłużenie okresu, w którym przysługuje to świadczenie.

Nowa karta osoby przyjętej do zakwaterowania umożliwia udokumentowanie zakwaterowania uchodźców do 30 czerwca 2024 r., co jest konsekwencją zmian w przepisach. Przybywającym z Ukrainy osobom przysługują również inne uprawnienia, takie jak uproszczone procedury w zakresie legalizacji pobytu, edukacji, świadczeń społecznych, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie, w wysokości 40 zł dziennie za osobę, przysługuje na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchodźcy otrzymują je za każdy dzień pobytu w miejscu zakwaterowania, jednak nie dłużej niż przez 120 dni.

Dzięki wprowadzonym zmianom wnioski uchodźców oraz osoby zapewniające im zakwaterowanie i wyżywienie będą mogły być lepiej dostosowane do aktualnych warunków i potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *