Amerykańskie firmy nadal liderem we wdrażaniu nowoczesnych technologii

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) alarmuje, że Europa pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi w wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych, zwłaszcza sztucznej inteligencji oraz analizy dużych zbiorów danych. W raporcie dotyczącym inwestycji EBI stwierdza, że chociaż odsetek firm korzystających z nowoczesnych technologii cyfrowych jest podobny po obu stronach Atlantyku, to firmy amerykańskie dominują w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Według danych z raportu, odsetek firm korzystających z zaawansowanych technologii cyfrowych jest podobny w obu regionach, jednakże firmy z USA wydają się być bardziej zaawansowane w wykorzystaniu analityki danych i sztucznej inteligencji. EBI zwraca uwagę, że w obliczu zmian klimatu, tempa cyfryzacji oraz innych wyzwań, Europa musi podjąć działania w celu poprawy swojej konkurencyjności.

Instytucja podkreśla, że kluczowym elementem dla europejskiej gospodarki jest zielona i cyfrowa transformacja. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, Europa musi zwiększyć swoją produktywność, zmodernizować łańcuchy dostaw oraz uczynić swoją gospodarkę bardziej zrównoważoną.

Europejski Bank Inwestycyjny podkreśla, że konieczne są inwestycje w nowe technologie oraz stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Jedynie w ten sposób Europa będzie mogła sprostać wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową i ekologiczną oraz utrzymać swoją konkurencyjność na światowym rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *