2023 rok pod znakiem przejęć i fuzji

Analiza 2023 roku w regionie tzw. Wschodzącej Europy rzuca nieco światła na kwestię fuzji i przejęć. Pomimo spadku o 3,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, liczba transakcji wciąż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie. Interesujący jest fakt, że w porównaniu z 2021 rokiem, obserwowany jest wzrost aktywności inwestycyjnej.

Najbardziej aktywnymi sektorami okazały się telekomunikacja i IT, co świadczy o dynamicznym rozwoju technologicznym w regionie. Pomimo spadku ilości transakcji IPO i PE, wartość tychże transakcji wzrosła, co może być interpretowane jako większe zaufanie inwestorów do długoterminowych perspektyw rynku.

Warto zrozumieć, czym jest ta tajemnicza „Europa wschodząca”. To region, który mimo niższych wycen i nieco mniejszej liczby dużych transakcji, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Polska wyróżnia się jako lider tego obszaru, zarówno pod względem liczby transakcji, jak i ich wartości. Szczególnie rozwiniętym sektorem okazuje się być energetyka odnawialna, co odpowiada również globalnym trendom związanym z dekarbonizacją.

Interesująco prezentuje się również aktywność poza granicami Polski. Rumunia i Czechy także odnotowały znaczącą liczbę transakcji, co pokazuje, że rynek wschodzącej Europy staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Wzrost aktywności inwestycyjnej można również zauważyć na Ukrainie, co może być oznaką odbudowy infrastruktury w kraju po wyniszczającej wojnie.

Podsumowując, mimo pewnych wahań i wyzwań, region wschodzącej Europy nadal wykazuje znaczną aktywność w dziedzinie fuzji i przejęć, co może być interpretowane jako pozytywny sygnał dla całego rynku inwestycyjnego w tym obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *